KAIST 경영대학 목록 > 공지 및 행사 > 소식 > 동문 >KAIST COLLEGE OF BUSINESS
02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

총 50 건 / 금일 : 0건

게시물검색
목록 > 공지 및 행사 > 소식 > 동문

목록 > 공지 및 행사 > 소식 > 동문 게시판입니다. 총 50개의 글이 있으며 제목링크를 통해서 상세내용으로 이동합니다.

번호 제목 작성자 등록일 조회수 파일
50 2019 2nd STARTUP BOOTCAMP (12.6) 박문정 2019-11-22 253  
49 2019 창업동문 초청의 밤 (10.30) 박문정 2019-10-11 285  
48 2019 KAIST 경영대학 홈커밍데이 (11.29) 장문혜 2019-10-01 1628  
47 [KCB 오픈서점] 책도 사고, 기부도 하세요! (10.3~10.5) 장문혜 2019-09-17 490  
46 KAIST 총동문회장배 친선 골프대회 (10.18) 장문혜 2018-10-18 952  
45 KAIST 경영대학 총동문회 등반대회 (10/3, 수) 장문혜 2018-10-03 1139 파일있음 
44 [홈커밍데이 11.16(금) 은행연합회] Reunion 졸업사진을 찍어 드립니다! 장문혜 2018-09-21 1645  
43 KAIST 경영대학 창업동문 초청의밤 (9/12,수) 장문혜 2018-08-30 436  
42 경영대학 동문회에서 조찬세미나 (9.7) 장문혜 2018-08-23 466  
41 [~8.15] 창업어워즈 카이스트 2018 사업계획서 제출 장문혜 2018-06-14 573 파일있음 
40 창업 한마당 (6.19, 대전설명회 / 6.21 서울설명회) 장문혜 2018-06-09 579  
39 창업어워드 카이스트 2018 사전설명회 개최 장문혜 2018-04-26 527  
38 2017 KAIST경영대학 홈커밍데이(11.23)에 초청드립니다! 장문혜 2017-09-27 3076  
37 창업 어워드 카이스트 홍릉 2017 (사업계획서 9.30일 마감) 장문혜 2017-03-21 5351  
36 2016 홈커밍데이에 동문 여러분을 초청합니다! 정나래 2016-09-12 5236 파일있음 

12 3 4

만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠담당자 : 장문혜 연락처 : 02-958-3082

동문

관심자등록

KCB ISSUE