02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

총 39 건 / 금일 : 0건

게시물검색
목록 > 공지 및 행사 > 소식 > 동문

목록 > 공지 및 행사 > 소식 > 동문 게시판입니다. 총 39개의 글이 있으며 제목링크를 통해서 상세내용으로 이동합니다.

번호 제목 작성자 등록일 조회수 파일
공지 창업어워드 카이스트 2018 사전설명회 개최 장문혜 2018-04-26 30  
38 2017 KAIST경영대학 홈커밍데이(11.23)에 초청드립니다! 장문혜 2017-09-27 1733  
37 창업 어워드 카이스트 홍릉 2017 (사업계획서 9.30일 마감) 장문혜 2017-03-21 4283  
36 2016 홈커밍데이에 동문 여러분을 초청합니다! 정나래 2016-09-12 3683 파일있음 
35 2015 홈커밍데이에 동문 여러분을 초청합니다! 정나래 2015-11-21 3569 파일있음 
34 2014 KAIST 경영대학 홈커밍데이에 초청합니다! 정나래 2014-10-16 7776  
33 찾아오는 동문회 - 동문들에게 혜택을, 모교와 재학생들에게 책임을, 사회구성원으로서의 의.. KAIST 총동문회 2014-08-25 2546 파일있음 
32 2014 KAIST RUN 정나래 2014-08-19 2333 파일있음 
31 2014년도 학위수여식 사진 다운로드 안내 총관리자 2014-03-10 2127  
30 KAIST 경영대학 동문 조찬포럼 총관리자 2013-11-05 3261  
29 동문 메일(Gmail) 서비스 개시 정나래 2013-10-23 2426  
28 동문기업 개최 포럼 정나래 2013-08-30 2005  
27 2013년도 학위수여식 사진 다운로드 안내 총관리자 2013-03-11 2625  
26 제1회 KAIST 동문 포럼 (KAIST AL Forum)을 개최합니다! 웹마스터 2012-08-07 2933  
25 이용혁 FICC 이야기 블로그 웹마스터 2012-08-02 3286  

12 3

만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠담당자 : 장문혜 연락처 : 02-958-3082

동문

KCB ISSUE